Vol 86 No 6 (2020): Ukrainian Chemistry Journal
Ukrainian Chemistry Journal

Inorganic Chemistry

Dmytro Khomenko, Roman Doroshchuk, Victoria Starova, Ilona Raspertova, Olga Severinovskaya, Rostyslav Lampeka
65-73
SYNTHESIS AND STUDY OF PROPERTIES OF ZINC COMPLEX WITH 3-(2-PYRIDYL)-5-(3,4,5-TRIMETOXYPHENYL)-1,2,4-TRIAZOLE
Abstract views: 149 | PDF Downloads: 108
№1
Nadiia Ivakha, Oleksandra Berezhnytska, Elena Trunova , Oleksandr Rohovtsov
74-86
SYNTHESIS AND RESEARCH OF LANTHANIDE-CONTAINING HYBRID MATERIALS BASED ON POLYHEDRAL OLIGOMERIC SILSESQUIOXANES
Abstract views: 134 | PDF Downloads: 100
№2