ELECTROCHEMISTRY OF FUNCTIONAL MATERIALS AND SYSTEMS (EFMS)
№4

Keywords

electrochemical synthesis, composites, hybrid materials, coatings, structure, functional properties.

How to Cite

Kolbasov , G., Kublanovsky, V., Bersirova, O., Sakhnenko , M., Ved, M., Kuntyi , O., Reshetnyak , O., & Posudievsky, O. (2021). ELECTROCHEMISTRY OF FUNCTIONAL MATERIALS AND SYSTEMS (EFMS). Ukrainian Chemistry Journal, 87(3), 61-76. https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.03.2021.61-76

Abstract

The work is presented by the V. I. Vernad­skii Institute of General and Inorganic Chemi­stry of the National Academy of Sciences of Ukraine for the State Prize of Ukraine in the field of science and technology. A new paradigm of the processes of electrochemical synthesis of functional materials has been created on the basis of the proposed theory of discharge-ionization of electrochemically active complexes and the laws of correlation between the functional properties of coatings and the fundamental characteristics and parameters of electrochemical kinetics. New approaches of surface engineering to the electrochemical synthesis and processing of materials that are capable of operating under extreme thermomechanical conditions under the simultaneous action of an aggressive medium have been developed. Innovatively promising technologies have been proposed for the formation of nanomaterials of new generation based on superalloys, metal oxide composites, photosensitive hetero- and nanostructures, electrically conductive polymers and their composites, etc. The main research directions in this work concern electrochemistry, both directly the me­thod for the synthesis of new materials and the study and design of the electrochemical pro­perties of materials / coatings / nanoparticles that cannot be obtained by other methods. The aim of the work was to develop the theoretical foundations of directed synthesis and to create a wide range of new competitive materials and systems on the basis of establishing the structural and functional patterns of their electrochemi­cal formation. А number of novel compe­titive electrochemical materials (electrode and electrolyte materials for electrochemical po­wer sources and supercapacitors, electro- and photocatalysts, sorption and optical materials, functional coatings, etc.) have been created as a result of the performed research. These materials are used in various fields of science and technology, namely, for alternative po­wer ge­neration, electrochemical power sources, nano- and microelectronics, electrochromic systems, electrocatalysis, ecosensorics, electro­chemical synthesis of commercial products, photoelectrochemical systems, corrosion protection.

The number of publications: 700, including 30 monographs (7 of them published abroad) and 39 chapters in collective monographs (30 of them published abroad), 36 textbooks (manuals), and 500 articles (350 of them published in foreign periodicals). The total number of refe­rences to the publications of the authors/h-index/i10-index (regarding the whole work) according to the databases is, respectively: Web of Science, 1856/21/52; Scopus, 2185/22/71; Google Scholar, 4903/33/148. The novelty and competitiveness of the technical solutions are protected by 33 valid patents (7 patents of Kazakhstan, China, USA). Eight doctoral dissertations (DSc) and 47 candidate's dissertations (PhD theses) on this subject matter have been defended.

https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.03.2021.61-76
№4

References

Kublanovskij V.S., Gorodyskij A.V., Belinskij V.N. Koncentracionnye izmeneniya v prielektrodnyh sloyah v processe elektroliza. Kiev: Naukova dumka, 1978. 211 p. [in Russian].

Kostin N.A., Kublanovskij V.S., Zabludovskij V.A. Impul’snyj elektroliz. Kiev: Naukova dumka, 1989. 168 p. [in Russian].

Kostin N.A., Kublanovskij V.S. Impul’snyj elektroliz splavov. Kiev: Naukova dumka. 1996. 207 p. [in Russian].

Kuntij O.І. Elektrohіmіya ta morfologіya dispersnih metalіv. L’vіv: Vydavnyctvo L’vіvs’koi polіtekhnіky, 2008. 208 p. [in Ukrainian].

Volkov S.V., Koval’chuk E.P., Ogenko V.M., Reshetnyak O.V. Nanohіmіya, nanosistemi, nanomaterіali. Kyiv: NVP “Vydavnyctvo “Naukova dumka” NAN Ukrainy, 2008. 424 p. [in Ukrainian].

Pivovarov A.A., Kravchenko A.V., Stus’ V.P., Kublanovskij V.S. Sanitarno-mikrobiologicheskaya i gigienicheskaya ocenka vodnyh sred, obrabotannyh holodnoj plazmoj. Dnеpropetrovsk: Porogі, 2009. 126 p. [in Russian].

Ved’ M. V., Sahnenko M. D. Katalіtichnі ta zahisnі pokrittya splavami і skladnimi oksidami: elektrohіmіchnij sintez, prognozuvannya vlastivostej. Harkіv: NTU «HPІ», 2010. 272 p. [in Ukrainian].

Stus’ V.P. Ekologicheski bezopasnye kislorodsoderzhashchie okisliteli i ih rol’ v zashchite cheloveka ot tekhnogennyh i biologicheskih zagryaznenij. Dnepropetrovsk: OOO «Akcent PP», 2012. 331 p. [in Russian].

Bersirova O., Byk S., Kublanovskij V., Elektroosazhdenie serebra. Kiev: Medinform, 2013. 168p. [in Russian].

Kravchenko A.V., Kublanovskij V.S., Pivovarov A.A., Pustovojtenko V.P. Nizkotemperaturnyj plazmennyj elektroliz: teoriya i praktika. Dnepropetrovsk: OOO «Akcent PP», 2013. 229 p. [in Russian].

Sahnenko N. D., Ved’ M. V. Monitoring i prognozirovanie zashchitnyh svojstv organicheskih pokrytij. Har`kov: NTU «HPI», 2012. 288 p. [in Russian].

Bajrachnaya T., Ved‘ M., Sahnenko N. Elektroliticheskie splavy vol‘frama. Poluchenie i svojstva. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 164 p. [in Russian].

Ermolenko І.YU., Ved’ M.V., Sahnenko M. D. Elektrohіmіchnij reciklіng psevdosplavіv vol’framu. Harkіv: NTU «HPІ», 2014. 190p. [in Ukrainian].

Sahnenko N.D., Ved’ M.V., Majba M.V. Konversionnye i kompozicionnye pokrytiya na splavah titana. Har`kov: NTU «HPI», 2015. 178 p. [in Russian].

Slavkova M.A., Ved’ M.V., Sahnenko N.D. Funkcional’nye pokrytiya splavami serebra. Har`kov: NTU «HPI», 2016. 198 p. [in Russian].

Majba M., Ved’ M., Sahnenko N. Funkcional’nye pokrytiya na splavah titana. Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2013. 168 p.

Ovcharenko O., Sahnenko N., Ved’ M. Nanokompozicionnye pokrytiya na osnove medi i nikelya. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2016. 165 p. [in Russian].

Reshetnyak O. V., Zaikov G. E. Computational and Experimental Analysis of Functional Materials [Series: AAP ResearchNotes on Polymer Engineering Science and Technology]. Toronto, New Jersey: Apple Academic Press, CRC Press (Taylor & Francis Group), 2017. 531 p.

YAr-Muhamedova G.SH., Sahnenko N.D., Ved’ M.V. Hanokompozicionnye elektroliticheskie pokrytiya s zadannymi funkcional’nymi svojstvami: monografiya. Almaty: Kazak universitetі, 2017. 196 p. [in Russian].

Nenastina T.A., Sahnenko N.D., Ved’ M.V. Elektroliticheskie splavy palladiya v ekotekhnologiyah: monografiya. Har`kov: FOP «Panov A.N», 2017. 160 p. [in Russian].

Nazarchuk Z.T. Elektrohіmіchnі metodi monіtoringu degradacіi materіalu konstrukcіj. Tekhnіchna dіagnostika materіalіv konstrukcіj: fіzichnі osnovi, matematichnі modelі, іnformacіjne zabezpechennya: Dovіdnikovij posіbnik u 8 tomah. L’vіv: PROSTІR-M, 2017. 302 p. [in Ukrainian].

Karakurkchі G.V., Ved’ M.V., Ermolenko І.YU., Sahnenko M.D. Elektrolіtichnі pokrittya splavami zalіza dlya zmіcnennya і zahistu poverhnі: monografіya. Harkiv: NTU«HPI», 2017. 200 p. [in Ukrainian].

Sahnenko N.D., Ovcharenko O.O., Ved’ M.V. Metaloksidnі nanokompoziti: sintez і vlastivostі. Harkіv: FOP «Brovіn O.V»., 2019. 156 p. [in Ukrainian].

Karakurkchi H., Ved’ M., Yermolenko I., Sakhnenko M. Electrolytic coatings Fe- Mo(W) and Fe-Mo-W. Germany, Saarbrücken: LAP VDM Publishing, 2019. 194 p.

Ermolenko І.YU., Karakurkchі G.V., Ved’ M.V., Sahnenko M.D. Gal’vanіchnі pokrittya ternarnimi splavami zalіza:formuvannya, vlastivostі. Harkіv: FOP «Brovіn O.V»., 2019. 248 p. [in Ukrainian].

Kuntij O., YAcishin M., Zozulya G., Dobrovec’ka O., Reshetnyak O. Elektrohіmіchnij sintez metalevih nanochastinok і nanokompozitіv. L’vіv: Vydavnyctvo L’vіvs’koi

polіtekhnіky, 2019. 288 p. [in Ukrainian].

Karakurkchі G.V., Sahnenko M.D., Ved’ M.V., Majba M.V. Geterooksidnі kompozicіjnі pokrittya na splavah alyumіnіyu dlya ekotekhnologі. Harkіv: FOP "Panov A.M.", 2020. 200 p. [in Ukrainian].

Yar-Mukhamedova G.Sh., Sakhnenko N.D., Ved M.V. Nanocomposite electrolyticcoatings with defined functional properties. Almaty: Kazakh University, 2020. 180 p. [in Ukrainian].

Kolbasov G.YA., Gorodyskij A. V. Processy fotostimulirovannogo perenosa zaryada v sisteme poluprovodnik-elektrolit. Kyiv: Naukova dumka, 1993. 192 p. [in Ukrainian].

Kuz’mіns’kij E.V., Kolbasov G.YA., Tevtul’ YA.YU., Golub N.B.. Netradicіjnі elektrohіmіchnі sistemi peretvorennya energіi. Kyiv: Akademperіodyka, 2002. 182 p. [in Ukrainian].

Downloads

Download data is not yet available.