1.
Tretyakova I, Chernii V, Fedosova N, Denisenko I, Dovbii Y, Kovalska V, Chernii S, Pekhnyo V, Starukhin A. SYNTHESIS AND PROPERTIES OF CHALCONES BASED ON DEHYDROACETIC ACID. Ukr. Chem. Journ. [Internet]. 2021Jun.25 [cited 2022Jun.28];87(5):3-14. Available from: https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/309