Torchyniuk, Pavlo, Oleg V’yunov, Volodymyr Yukhymchuk, Oleksandr Hreshchuk, Serhii Vakarov, and Anatolii Belous. “PHASE FORMATION PROCESSES OF ORGANIC-INORGANIC CH3NH3PbI3 PEROVSKITES USING A DMF SOLVENT”. Ukrainian Chemistry Journal 87, no. 8 (September 24, 2021): 63-81. Accessed May 18, 2022. https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/341.