Tretyakova, I., V. Chernii, N. Fedosova, I. Denisenko, Y. Dovbii, V. Kovalska, S. Chernii, V. Pekhnyo, and A. Starukhin. “SYNTHESIS AND PROPERTIES OF CHALCONES BASED ON DEHYDROACETIC ACID”. Ukrainian Chemistry Journal, Vol. 87, no. 5, June 2021, pp. 3-14, doi:10.33609/2708-129X.87.05.2021.3-14.