[1]
V. Chernii, I. Tretyakova, L. Tomachynska, Y. Gerasymchuk, S. Chernii, and V. Pekhnyo, “OUT-OF-PLANE COORDINATED ZIRCONIUM(IV) AND HAFNIUM(IV) PHTHALOCYANINATES”, Ukr. Chem. Journ., vol. 87, no. 8, pp. 82-98, Sep. 2021.