Belan, B., Dzevenko, M., Gladyshevskii, R. and Daszkiewicz, M. (2022) “CRYSTAL STRUCTURE OF THE TmNi5”, Ukrainian Chemistry Journal, 88(6), pp. 121-126. doi: 10.33609/2708-129X.88.06.2022.121-126.