Tretyakova, I., Chernii, V., Fedosova, N., Denisenko, I., Dovbii, Y., Kovalska, V., Chernii, S., Pekhnyo, V. and Starukhin, A. (2021) “SYNTHESIS AND PROPERTIES OF CHALCONES BASED ON DEHYDROACETIC ACID”, Ukrainian Chemistry Journal, 87(5), pp. 3-14. doi: 10.33609/2708-129X.87.05.2021.3-14.