Rozhdestvenskaya, L., Kudelko, K., Ogenko, V., Bildyukevich, A., Plisko, T., Borisenko, Y. and Chmilenko, V. (2020) “MEMBRANES MODIFIED BY NANOCOMPOSITES OF HYDRATED ZIRCONIUM DIOXIDE AND OXIDIZED GRAPHENE”, Ukrainian Chemistry Journal, 86(4), pp. 91-107. doi: 10.33609/2708-129X.86.4.2020.91-107.