Goncharuk, Vladislav, Dmitry Kucheruk, Liubov Dubrovina, Oleksii Vyshnevskyi, Igor Dubrovin, and Volodymyr Ogenko. 2019. “MODIFICATION OF TUBULAR CERAMIC MEMBRANES BY PYROCARBON FROM CARBONIZED POLYMERS”. Ukrainian Chemistry Journal 85 (6), 97-103. https://doi.org/10.33609/0041-6045.85.6.2019.97-103.