Chernii, Viktor, Iryna Tretyakova, Larysa Tomachynska, Yuriy Gerasymchuk, Svitlana Chernii, and Vasyl Pekhnyo. 2021. “OUT-OF-PLANE COORDINATED ZIRCONIUM(IV) AND HAFNIUM(IV) PHTHALOCYANINATES”. Ukrainian Chemistry Journal 87 (8), 82-98. https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.08.2021.82-98.