Torchyniuk, Pavlo, Oleg V’yunov, Volodymyr Yukhymchuk, Oleksandr Hreshchuk, Serhii Vakarov, and Anatolii Belous. 2021. “PHASE FORMATION PROCESSES OF ORGANIC-INORGANIC CH3NH3PbI3 PEROVSKITES USING A DMF SOLVENT”. Ukrainian Chemistry Journal 87 (8), 63-81. https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.08.2021.63-81.