BerezhnytskaОleksandra, Semeniv Viktoriia, Sikorska Karyna, Tetyana Kamenska, Ludmyla Khrokalo, and Olena Trunova. 2021. “SYNTHESIS AND PROPERTIES OF NEW NANOSYSTEMS OF ARGENTUM”. Ukrainian Chemistry Journal 87 (2), 95-106. https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.02.2021.95-106.