Khomenko, Dmytro, Roman Doroshchuk, Victoria Starova, Ilona Raspertova, Olga Severinovskaya, and Rostyslav Lampeka. 2020. “SYNTHESIS AND STUDY OF PROPERTIES OF ZINC COMPLEX WITH 3-(2-PYRIDYL)-5-(3,4,5-TRIMETOXYPHENYL)-1,2,4-TRIAZOLE”. Ukrainian Chemistry Journal 86 (6), 65-73. https://doi.org/10.33609/2708-129X.86.6.2020.65-73.