TRETYAKOVA, I.; CHERNII, V.; FEDOSOVA, N.; DENISENKO, I.; DOVBII, Y.; KOVALSKA, V.; CHERNII, S.; PEKHNYO, V.; STARUKHIN, A. SYNTHESIS AND PROPERTIES OF CHALCONES BASED ON DEHYDROACETIC ACID. Ukrainian Chemistry Journal, v. 87, n. 5, p. 3-14, 25 Jun. 2021.