ROZHDESTVENSKAYA, L.; KUDELKO, K.; OGENKO, V.; BILDYUKEVICH, A.; PLISKO, T.; BORISENKO, Y.; CHMILENKO, V. MEMBRANES MODIFIED BY NANOCOMPOSITES OF HYDRATED ZIRCONIUM DIOXIDE AND OXIDIZED GRAPHENE. Ukrainian Chemistry Journal, v. 86, n. 4, p. 91-107, 7 Apr. 2020.