Belan, B., Dzevenko, M., Gladyshevskii, R., & Daszkiewicz, M. (2022). CRYSTAL STRUCTURE OF THE TmNi5. Ukrainian Chemistry Journal, 88(6), 121-126. https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.06.2022.121-126