Tretyakova, I., Chernii, V., Fedosova, N., Denisenko, I., Dovbii, Y., Kovalska, V., Chernii, S., Pekhnyo, V., & Starukhin, A. (2021). SYNTHESIS AND PROPERTIES OF CHALCONES BASED ON DEHYDROACETIC ACID. Ukrainian Chemistry Journal, 87(5), 3-14. https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.05.2021.3-14