Rozhdestvenskaya, L., Kudelko, K., Ogenko, V., Bildyukevich, A., Plisko, T., Borisenko, Y., & Chmilenko, V. (2020). MEMBRANES MODIFIED BY NANOCOMPOSITES OF HYDRATED ZIRCONIUM DIOXIDE AND OXIDIZED GRAPHENE. Ukrainian Chemistry Journal, 86(4), 91-107. https://doi.org/10.33609/2708-129X.86.4.2020.91-107