(1)
Tretyakova, I.; Chernii, V.; Fedosova, N.; Denisenko, I.; Dovbii, Y.; Kovalska, V.; Chernii, S.; Pekhnyo, V.; Starukhin, A. SYNTHESIS AND PROPERTIES OF CHALCONES BASED ON DEHYDROACETIC ACID. Ukr. Chem. Journ. 2021, 87, 3-14.