(1)
Berezhnytska–ě.; Viktoriia, S.; Karyna, S.; Kamenska , T.; Khrokalo, L.; Trunova, O. SYNTHESIS AND PROPERTIES OF NEW NANOSYSTEMS OF ARGENTUM. Ukr. Chem. Journ. 2021, 87, 95-106.