(1)
Rozhdestvenskaya, L.; Kudelko, K.; Ogenko, V.; Bildyukevich, A.; Plisko, T.; Borisenko, Y.; Chmilenko, V. MEMBRANES MODIFIED BY NANOCOMPOSITES OF HYDRATED ZIRCONIUM DIOXIDE AND OXIDIZED GRAPHENE. Ukr. Chem. Journ. 2020, 86, 91-107.