[1]
Belan, B., Dzevenko, M., Gladyshevskii, R. and Daszkiewicz, M. 2022. CRYSTAL STRUCTURE OF THE TmNi5. Ukrainian Chemistry Journal. 88, 6 (Jul. 2022), 121-126. DOI:https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.06.2022.121-126.