[1]
Tretyakova, I., Chernii, V., Fedosova, N., Denisenko, I., Dovbii, Y., Kovalska, V., Chernii, S., Pekhnyo, V. and Starukhin, A. 2021. SYNTHESIS AND PROPERTIES OF CHALCONES BASED ON DEHYDROACETIC ACID. Ukrainian Chemistry Journal. 87, 5 (Jun. 2021), 3-14. DOI:https://doi.org/10.33609/2708-129X.87.05.2021.3-14.